Pia Bygdeus (SE) – Körledaren i fokus

SEMINARIUM FÖR KÖRLEDARE

Att vara i komplexiteten – hur vi som körledare skapar mening, metoder och flerspråkighet

För oss körledare är det ingen nyhet att vi behöver besitta en mängd olika egenskaper i vår yrkesroll. Vi ska ha koll på sångrösten, slagteknik, frasering, textuttal med mera, och allt ska tillämpas samtidigt! Ett forskarteam från Danmark, Norge och Sverige har genomfört en studie över körledarutbildningar i Skandinavien och genomför just nu en kvantitativ studie om hur dirigenter ser på olika färdigheter som ingår i ledarrollen och komplexiteten i att allt ska hanteras samtidigt. Hur viktiga är de olika färdigheterna? Är det möjligt att lära sig dessa genom formell utbildning eller är det erfarenheten som gäller? Från Sverige är det Pia Bygdéus som ingår i detta team. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet med södra Sverige som bas, och hon kommer att presentera resultat från Nordic Choral Conductor Education på Nordklang i Helsingborg den 28 juni.

Pia Bygdeus; frilansmusiker, pianist, dirigent, repetitör och pedagog sedan 1985. Parallellt med att frilansa ägnar sig Pia åt undervisning i musik och forskning i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet. Pia är utbildad vid Göteborgs universitet/HSM samt Lunds universitet/Mhm och rör sig musikaliskt i olika genrer, olika sammanhang och gränsöverskridande projekt, i kör såväl som orkester. Som dirigent återfinns Pia i olika ensemblesammansättningar och arbetar utifrån att musikaliskt ledarskap är på olika sätt. Pia Bygdéus arbetar på frilansbasis också som musikproducent för Sveriges Radio P2 Live. Sedan 2018 är Pia ordförande för Svenska samfundet för musikforskning, som samlar musikforskare i Sverige från olika sammanhang och forskningsdiscipliner. Nordic Choral Conductor Education (NCCE) är ett nordiskt forskarteam Pia ingår i. De arbetar med körforskning på olika sätt och om detta kommer Pia att stanna upp tillsammans med deltagande körledare på NORDKLANG 2019

Körcentrum Syd är en centrumbildning vid Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö som samarbetar med Sveriges Körförbund i många sammanhang. Körcentrum Syds uppdrag handlar bland annat just om att lyfta körforskningsfrågor och därför är Körcentrum värd för denna föreläsning. Välkomna!

Sveriges Körförbund
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm

Tel: 070-782 92 44