Möt ännu fler workshopledare!

 

Om du inte har valt workshop redan, så är det bra att göra det så snart som möjligt. Vissa, som till exempel Scenisk kör, har visat sig vara mycket populär, och platserna går åt som smör i solen. För att hjälpa dig att välja kommer ytterligare filmade presentationer från några av våra duktiga workshopledare. Klicka på namnet eller workshoppen för att se filmen!

Johanna Thür kommer att lära ut folkmusik på Nordklang.

I workshopen Manskör så in i Norden visar Mats Paulsson sina deltagare bredden inom manskörsrepertoaren.

Gudmundur Oli Gunnarson kommer att lära ut delar av det vackra körverket Faurés Requiem.

 

0 kommentarer

Sveriges Körförbund
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm

Tel: 070-782 92 44