Uppträd på Nordklang!

Deltar du tillsammans med din kör i Nordklang? Då kan det finnas möjligheter för er att få uppträda om ni önskar det. Skicka i så fall ett mail till: info@nordklang.org