Anci Hjulström (SE) – Scenisk kör

NAMN PÅ WORKSHOPEN
SCENISK KÖR: Musikalisk Kommunikation, Kroppsspråk och Den Närvarande Rösten

KORT BESKRIVNING AV WORKSHOPEN
Scenisk kör handlar om scenisk medvetenhet. Vi kan vara många människor på en scen i en kör. Man kan lätt tro att man inte syns. Men när varje människa i en kör tar ett personligt ansvar och lämnar den privata delen i sig, blir sceniskt medveten, händer mirakel. Det räcker att en enda inte är närvarande, utan tänker på något annat, så faller det hela. Börjar gruppen medvetet mentalt arbeta tillsammans i musiken, kopplar ihop sig till en körkropp, kan vad som helst börja hända med musiken, klangerna, kropparna, rummet, publiken. Det är där, i den medvetna närvaron, här och nu, allt börjar.

Tony Margeta medverkar med musikalisk instudering och ledsagning. Tony är till vardags körpedagog vid Adolf Fredriks Musikklasser och dirigent för La Cappella, Adolf Fredriks Gosskör samt Storkyrkans ungdomskör och samarbetar ofta med Anci i sceniska körprojekt.

KORT BESKRIVNING AV ANCI
Anci Hjulström är musikregissör, sångerska, artist och pedagog i Musikalisk Scenisk Kommunikation. Hon är utbildad på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg i scenisk sång på individuella musikerutbildningen samt teaterutbildad i fysisk teater såväl som i traditionella tekniker. Anci jobbar som frilans på landets scener, musikinstitutioner och hos körer runt om i landet och utomlands och kallats ”Sveriges meste körregissör”, då hon inspirerar och musikregisserar körer, såväl traditionella körverk som temakörcollage.

Anci är medskapare och en av drivkrafterna i Sångensemblen Amanda i Göteborg, som är pionjärer inom begreppet Scenisk Kör. (www.amanda.nu). 2010 och 2011 utnämndes Anci till Riksförbundsdirigent i Sveriges Körförbund för ”sitt unika sätt att få fram personliga röster” mm. 2017 mottog hon Madeleine Ugglas stipendium för alla år som inspiratör i svenskt körliv

FÖRHANDSINFO
Vi kommer att jobba med två körstycken, mer info följer.

Sveriges Körförbund
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm

Tel: 070-782 92 44