Anci Hjulström (SE) – Scenisk kör

NAMN PÅ WORKSHOPEN
SCENISK KÖR: Musikalisk Kommunikation, Kroppsspråk och Den Närvarande Rösten

KORT BESKRIVNING AV WORKSHOPEN
Scenisk kör handlar om scenisk medvetenhet. Vi kan vara många människor på en scen i en kör. Man kan lätt tro att man inte syns. Men när varje människa i en kör tar ett personligt ansvar och lämnar den privata delen i sig, blir sceniskt medveten, händer mirakel. Det räcker att en enda inte är närvarande, utan tänker på något annat, så faller det hela. Börjar gruppen medvetet mentalt arbeta tillsammans i musiken, kopplar ihop sig till en körkropp, kan vad som helst börja hända med musiken, klangerna, kropparna, rummet, publiken. Det är där, i den medvetna närvaron, här och nu, allt börjar.

KORT BESKRIVNING AV ANCI
Anci Hjulström är musikregissör, sångerska, artist och pedagog i Musikalisk Scenisk Kommunikation. Hon är utbildad på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg i scenisk sång på individuella musikerutbildningen samt teaterutbildad i fysisk teater såväl som i traditionella tekniker. Anci jobbar som frilans på landets scener, musikinstitutioner och hos körer runt om i landet och utomlands och kallats ”Sveriges meste körregissör”, då hon inspirerar och musikregisserar körer, såväl traditionella körverk som temakörcollage.

Anci är medskapare och en av drivkrafterna i Sångensemblen Amanda i Göteborg, som är pionjärer inom begreppet Scenisk Kör. (www.amanda.nu). 2010 och 2011 utnämndes Anci till Riksförbundsdirigent i Sveriges Körförbund för ”sitt unika sätt att få fram personliga röster” mm. 2017 mottog hon Madeleine Ugglas stipendium för alla år som inspiratör i svenskt körliv

FÖRHANDSINFO
Vi kommer att jobba med två körstycken, mer info följer.

Sveriges Körförbund
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm

Tel: 070-782 92 44