Johanna Thür (SE) – Folkmusik

NAMN PÅ WORKSHOPEN
”Sjung i folklig tradition”

KORT BESKRIVNING AV WORKSHOPEN
I denna workshop/verkstad får du prova att sjunga i folklig vokaltradition. Folkliga koraler, visor och polskor, enstämmigt och i körarrangemang av Johanna Thür. Du får lära känna ett folkligt sångsätt och genrens tradition och historik.

KORT BESKRIVNING AV JOHANNA
Johanna Thür är verksam som organist och körledare i Haga församling, Göteborg. Med den egna kören Ymna har hon på ett fördjupat sätt arbetat med den nordiska folkliga vokaltraditionen. Hon skriver kontinuerligt nya arrangemang för kör, med stor lyhördhet för genrens idiom.

Sveriges Körförbund
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm

Tel: 070-782 92 44